Bezpečí

Vedeme oddělený depozitní účet. Řídíme se etickým kodexem a sdílíme jednotný reklamační řád. Kupní ceny uschováváme pouze v advokátní úschově.